Język polski 

- zeszyt przedmiotowy B5 w jedną linię

- zeszyt dyktand standardowej wielkości w jedną linię

Przyroda, historia

- zeszyt A4 w kratkę .

Matematyka

- zeszyt co najmniej 60 kartkowy w kratkę,

- ołówek, linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, nożyczki, klej, kredki, kolorowe długopisy, -  

- brudnopis

Język angielski

- zeszyt A4, w miękkich okładkach.

Muzyka

- zeszyt w pięciolinię

- teczka papierowa A4