Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie artystyczno-językowym "Earth Day 2020".

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolnej formy artystycznej z anglojęzycznym hasłem namawiającym do działań na rzecz klimatu (hasło tegorocznego Dnia Ziemi to "climate action").

Prace konkursowe składamy u p. K. Gapińskiej lub u p. P. Bukowskiego do 17 kwietnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia.

Earth Day 2020