TERAPIA  RĘKI ?

Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki.

Czym jest mała i duża motoryka?

Motoryka to ogólna sprawność ruchowa człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem. Motoryką małą nazywa się sprawność dłoni i palców, motoryką dużą sprawność fizyczną całego ciała. Dla zobrazowania podam kilka przykładów aktywności ruchowych charakterystycznych dla motoryki małej i dużej.

MOTORYKA MAŁA: rysowanie, chwytanie przedmiotów, zawiązywanie butów, zapinanie guzików, lepienie z plasteliny, pisanie- rozwój manualny, rozwój chwytu.

MOTORYKA DUŻA: bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód, gra w klasy, gra w piłkę, zabawy równoważne, w których ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności związane z rzutem, celowaniem.

Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń jest doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Motoryka nie jest dana nam z urodzeniem. Musimy ją wykształcać poprzez nieustanny, swobodny ruch i działania sterowane, dzięki którym poprawia się sprawność ruchowa ciała.

Aby prawidłowo stymulować rozwój ruchowy dziecka należy pamiętać, że zaczynamy od motoryki dużej, czyli rozwijania ogólnej sprawności ruchowej, aby później przejść do rozwoju motoryki małej. Nie możemy, zatem wymagać od dziecka, które nie potrafi przejść po wąskiej kładce lub złapało piłkę, aby zgrabnym ruchem narysowało szlaczek lub napisało swoje imię.

Terapia ręki ma na celu

F stymulowanie rozwoju dużej i małej motoryki (poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców, doskonalenie umiejętności chwytu, doskonalenie pisania, regulacja napięcia mięśniowego),

  • doskonalenie specjalizacji półkul (ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała),
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni , lateralizacji,
  • dostarczanie wrażeń dotykowych,
  • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
  • wzmacnianie koncentracji,
  • budowanie u dziecka pozytywnej samooceny.