Psychoterapia tańcem i ruchem (DMP – Dance Movement Psychotherapy) jest jedną z form terapii poprzez sztukę, wykorzystującą ruch i elementy tańca w procesie zdrowienia i rozwoju. Stosowana jest w pracy z dorosłymi i z dziećmi, indywidualnie i grupowo. W Polsce DMP rozwija się od niedawna, ale na świecie jako odrębna profesja obecne jest od kilkudziesięciu lat. Metoda ta opiera się na założeniu, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane. Ruch odzwierciedla stany emocjonalne, pozwala je wyrazić, jest uniwersalnym językiem komunikacji ze światem.

Dzieci w naturalny sposób wykorzystują ruch jako środek wyrazu. Poprzez doświadczenia cielesne poznają siebie i świat, ciało traktując jako punkt odniesienia umożliwiający orientację w rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Ruch umożliwia w zrozumiały dla dziecka sposób pracę nad często trudnymi dla niego tematami psychologicznymi. W zabawach ruchowych obecne są czynniki rozwojowe: wspólny rytm, synchronia, symbolika, ekspresja. Dzieci mogą praktykować uczenie się przez aktywne działanie. Mogą odkrywać w bezpiecznej przestrzeni własną spontaniczność i wypróbowywać nowe zachowania.

W terapii bazuje się na autentycznym ruchu jaki się pojawia w trakcie sesji, ruch dziecka jest odzwierciedlany. Buduje to poczucie akceptacji i zachęca dziecko do nawiązania kontaktu z otoczeniem. Doceniana jest rola terapeutów tańcem i ruchem w nawiązywaniu relacji z dziećmi, dla których komunikacja werbalna jest trudnym wyzwaniem. Udział w terapii tańcem i ruchem pozwala na ekspresję przy mniejszym poczuciu barier komunikacyjnych. Poprzez ruch i poczucie się dobrze we własnym ciele dzieci mogą nawiązać dobry kontakt ze sobą i z innymi ludźmi, a także rozwijać wiele cennych umiejętności.

Terapię tańcem i ruchem w szkole prowadzi Izabela Guzek - certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka i nauczyciel IV-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT, psycholog. Pracuje pod superwizją Jeannette MacDonald (ARAD, SRDMT). Współautorka książek "Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka" oraz "Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa" (GWP, 2013r.)

Zobacz film "Słuchając głosu ciała- psychoterapia tańcem i ruchem" zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem  http://www.stowarzyszeniedmt.pl/content/view/84/1/