O projekcie PO WER

PO WER

power

Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej bierze udział w projekcie "Mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
Nasz projekt trwa od 1 września 2016 do 31 grudnia 2017 i jest zatytułowany "Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

Cele, które pragniemy zrealizować skupiają się na rozwijaniu umiejętności językowych, merytorycznych i metodologicznych kadry pedagogicznej. Wdrażanie nowych metod pracy z uczniem, w tym z uczniem z s.p.e. pozwolą uzyskać wysokie efekty i wpłyną na jakość nauczania w naszej szkole.
Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich nasi nauczyciele wezmą udział w zagranicznych kursach metodycznych, co pozwoli im na wymianę doświadczeń z innymi pedagogami z krajów europejskich, korzystanie z innowacyjnych rozwiązań sprawdzonych przez szkoły europejskie oraz zdobywanie wiedzy w zakresie skuteczności metod i form nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego.