Realizacja projektu

Realizacja projektu

Warsztaty przed mobilnością

Loga unii europejskiej

8 czerwca 2021

8 czerwca (wtorek) odbyły się ostatnie warsztaty - podsumowanie bloku psychologiczno - pedagogicznego. Tego dnia uczestnicy projektu wypełniali kwestionariusz, który miał na celu wskazać ich mocne strony oraz przybliżyć im role, które powinni pełnić podczas pracy grupowej. Dzięki temu zadaniu nabrali pewności siebie przed pracą z uczniami portugalskimi w grupach.  Każdy uczestnik dzielił się wrażeniami dotyczącymi wszystkich warsztatów. Uczestnicy oceniali poziom zadowolenia z zajęć. Poziom zajęć został oceniony bardzo wysoko przez wszystkich uczestników.

7 czerwca 2021

W poniedziałek 7 czerwca odbyły się drugie warsztaty informatyczne z Panią Beatą. Tym razem nasze zajęcia skupiły się na temacie “Bezpieczeństwo w sieci”. Na samym początku zrobiliśmy burzę mózgów, czym jest bezpieczeństwo w internecie. Uczniowie rozpisali na tablicy jakie są według nich korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z sieci. Omówiliśmy zjawiska społeczne w internecie, prywatność w sieci, prawa autorskie, ochronę danych na komputerze, wirusy komputerowe, e- usługi czy uzależnienia od internetu. Następnie wszyscy tworzyliśmy wspólną prezentację w PowerPoincie dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. Każdy uczestnik miał zgodnie ze wskazówkami z poprzednich warsztatów przygotować 2 slajdy na wylosowany temat. Na zakończenie wszyscy wspólnie tworzyliśmy nasz regulamin korzystania z internetu. Były to bardzo rozwijające zajęcia, które wykorzystamy podczas działań projektowych w Portugalii.

image4

image2

 

31 maja 2021

W poniedziałek 31 maja odbyły się pierwsze warsztaty informatyczne z Panią Beatą- nauczycielką informatyki. Zajęcia rozpoczęliśmy od dyskusji nad różnymi interesującymi narzędziami do tworzenia prezentacji. Omówiliśmy i przypomnieliśmy sobie działania w PREZI czy CANVIE, ale zdecydowanie skupiliśmy się na dobrze nam znanym PowerPoincie. Spotkanie miało na celu udoskonalić wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się tym programem, po to, aby potrafili tworzyć ciekawe, profesjonalne i przyciągające uwagę prezentacje.

Każdy z uczestników projektu zaczął tworzyć własną prezentację w PowerPoincie w oparciu o zestaw wskazówek, porad i sugestii nauczyciela. Niezwykle istotne było skoncentrowanie się na spójności pracy- czy wszystkie elementy ze sobą współgrają, czy prezentacja ma określoną stylistykę konsekwentnie stosowaną na wszystkich slajdach. Uczniowie w swoich działaniach musieli zadbać również o odpowiednią kolorystykę pracy, o kompozycję, kontrasty, odcienie i proporcje pomiędzy nimi. Następnie wszyscy musieli dobrać do swojej prezentacji odpowiednie fonty, a także ich wielkość i kontrast. Uczestnicy mieli za zadanie zachować odpowiednią ilość słów na slajdzie, trzymając się zasady, że obraz jest tylko tłem do tego co opowiemy. Uczniowie w swoich pracach musieli wykorzystać różnego rodzaju zdjęcia i ikony, aby wywołać emocje i wzbudzić ciekawość. Prowadzącej warsztaty zależało szczególnie, aby uczniowie korzystając z pokładów swojej kreatywności stworzyli prezentacje unikalne i przyciągające uwagę i wzrok.

Po tym etapie działania uczestnicy prezentowali wszystkim swoje prace na tablicy interaktywnej otrzymując informacje zwrotne ze strony nauczyciela i pozostałych uczniów. Zajęcia te z pewnością przyczynią się do lepszego i bardziej efektywnego tworzenia prezentacji projektowych z uczniami portugalskimi

image1

image3

 

29 maja 2021

Dnia 29 maja  odbyły się kolejne zajęcia z cyklu “Przygotowanie przed mobilnością”. Tego dnia uczniowie wzięli udział w bloku językowym. poznali tradycje Portugalii. Dzięki spotkaniu z Panem Pawłem dowiedzieli się, że t radycją portugalską jest corrida. Corridy zazwyczaj odbywają się w czwartki i niedziele podczas trwania sezonu. Jest to sport niosący wiele kontrowersji. Portugalia słynie również z piłki nożnej.

W bloku ped. - psych pani Monika przeprowadziła szereg  ćwiczeń otwierających komunikację oraz doskonalących umiejętność słuchania. Następnie uczniowie ćwiczyli autoprezentację, czyli jak mówić o sobie do innych. W dalszej części warsztatów budowali pozytywne myślenie w komunikacji ze sobą i innymi oraz dawanie i przyjmowanie komplementów. Na zakończenie odbyły się zabawy komunikacyjne. Tego dnia również uczniowie zapoznali się ze wszystkimi procedurami obowiązującymi na wyjeździe.

 

image5

image7

image11

image10

22 maja 2021

Dnia 22 maja odbyło się pierwsze spotkanie przygotowujące uczestników do mobilności. Pierwszymi zajęciami były warsztaty z przygotowania językowego “Rys historyczny, kultura Portugalii”. Ten panel prowadzony jest przez Pana Pawła - absolwenta Iberystyki na UW, a zarazem absolwenta naszej szkoły. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z położeniem i podziałem administracyjnym Portugalii, przybliżona im została historia kraju (od panowania Cesarstwa Rzymskiego do Traktatu Lizbońskiego). Porównywali Polskę i Portugalię pod względem ludności, wysp, oraz innych spostrzeżeń. Pan Paweł przedstawił najważniejsze walory turystyczne kraju z uwzględnieniem zróżnicowania geograficznego: Lizbona, Porto, Tomar (średniowieczne miasto, zdjęcia z archiwum), Évora (rzymskie miasto), Serra da Estrela (stoki narciarskie w Portugalii), Algarve i inne rejony z plażami, Madera (szlaki górskie), Azory (wyspa São Miguel i jej kratery wulkaniczne).

Po godzinnych zajęciach z przygotowania językowego, uczestnicy mobilności przystąpili do napisania Regulaminu Zachowania, który będzie obowiązywał podczas trwania całej mobilności.

Tego dnia również odbył się blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych prowadzony przez Panią Monikę, która jest byłym pracownikiem naszej szkoły. Podczas zajęć uczestnicy mobilności mogli przećwiczyć różne sytuacje z zakresu panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem i stresem, możliwymi po znalezieniu się w obcym środowisku językowo-kulturowym. Pani Monika przeprowadziła szereg grupowych ćwiczeń integracyjnych, np. uczestnicy budowali między sobą most. Zadania były wykonywane w grupach, tak jak to będzie miało miejsce w Portugalii. Jednym ze sterowanych zadań było określenie zarówno tego co przeszkadzało, jak i tego co pomagało podczas rozmowy. Zadanie miało na celu zwrócenie uwagi na to iż pewne gesty wykonywane przez uczestników mogą mieć odmienne znaczenie w innym kraju.

image9

image12

 

Harmonogram warsztatów:

termin

warsztat

temat

prowadzący

czas

godzina rozpoczęcia

22.05

językowy

Rys historyczny, kultura Portugalii.

Paweł M

1 godz.

10.00

ped.- psych.

Trening z zakresu panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem i stresem, możliwymi po znalezieniu się w obcym

środowisku językowo-kulturowym.

Monika G.C

3,5 godz.

11.45

29.05

językowy

Tradycje w Portugalii.

Paweł M

1,5 godz.

9.00

ped.- psych.

Trening na temat umiejętnego i pozytywnego dawania feedbacku innym i przyjmowania informacji zwrotnych i komentarzy

na swój temat,

Trening dotyczący nietoksycznego, pozytywnego i asertywnego zachowania oraz autoprezentacji.

Monika G.C

4 godz.

11.00

31.05

informatyczne

Jak ciekawie przygotować prezentację?

Beata S.

2 godz.

14.45

01.06

ped.- psych.

Trening dot. harmonijnej, niekonfliktowej, przyjaznej i kreatywnej współpracy w zespole projektowym.

Monika G.C

3,5 godz.

14.00

1.06

językowy

Słownictwo.

Paweł M

1,5 godz.

17.3

07.06

informatyczne

Bezpieczeństwo w sieci

Beata S.

2 godz.

14.45

08.06

ped.- psych.

Podsumowanie warsztatów.

Monika G.C

1 godz.

15.00